Không dùng too hay as well trong bài essay

Major air pollutants and their sources

Khi nói “cũng”, có ba từ phổ biến: also, too, as well. Too và as well chỉ nên dùng trong bài thi speaking, nó informal.

Dùng also trong bài essay: Air pollutants also cause lung problems. Also cũng có thể dùng trong bài speaking nếu bạn muốn một giọng formal hơn.

Tự làm khó mình trong bài Speaking

Thi speaking phần 3 khi phát triển ý không nên nói trước là có 2-3 reasons, problems, advantages… vì sẽ tự làm khó mình.

Nếu ý tưởng chưa rõ ngay từ đầu mà nói There are some advantages thì sau đó phải nói được ít nhất hai ý. Nói xong một ý mà chưa kịp nghĩ cái thứ hai thì hoảng loạn. Ngay cả khi có hai ý nảy ra ngay thì vẫn có thể do áp lực mà quên cái thứ hai là gì. Tốt nhất là bạn nghĩ được ý nào nói cái ấy, nói xong giám khảo vẫn chờ mà nghĩ đc tiếp thì … And another benefit is… Xong tiếp mà vẫn còn mà người ta vẫn chờ thì lại tiếp… Also, … Continue reading “Tự làm khó mình trong bài Speaking”