Destination C1-C2 Grammar and Vocabulary with Answer key

Sách gồm 28 bài từ vựng và ngữ pháp, cung cấp kiến thức cần thiết để đạt trình độ C1-C2, hoặc 7.0-9.0 IELTS. Cuối sách có phụ lục chi tiết phần từ vựng cần tích luỹ. Sau khi đã luyện tập nên sử dụng phụ lục này kiểm tra mức độ ghi nhớ và ôn tập. Sách cũng gồm có các bài kiểm tra rất đều đặn sau 2 bài học và sau một giai đoạn học dài hơn.
Đây là sách hỗ trợ, để nâng cao khả năng Tiếng Anh cần luyện tập thêm đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc viết. Để được hướng dẫn phương pháp học hiệu quả, để lại câu hỏi trong mục comment bên dưới. Để tìm và tải sách học Tiếng Anh trong thư viện sách Tiếng Anh lớn nhất Việt Nam, truy cập minh.edu.vn và sử dụng chức năng tìm kiếm.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “Destination C1-C2 Grammar and Vocabulary with Answer key”

Destination B2 Grammar and Vocabulary with Answer key

Sách gồm 28 bài từ vựng và ngữ pháp, cung cấp kiến thức cần thiết để đạt trình độ B2, hoặc 5.5-6.5 IELTS, 600-750 TOEIC. Cuối sách có phụ lục chi tiết phần từ vựng cần tích luỹ. Sau khi đã luyện tập nên sử dụng phụ lục này kiểm tra mức độ ghi nhớ và ôn tập. Sách cũng gồm có các bài kiểm tra rất đều đặn sau 2 bài học và sau một giai đoạn học dài hơn.
Đây là sách hỗ trợ, để nâng cao khả năng Tiếng Anh cần luyện tập thêm đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc viết. Để được hướng dẫn phương pháp học hiệu quả, để lại câu hỏi trong mục comment bên dưới. Để tìm và tải sách học Tiếng Anh trong thư viện sách Tiếng Anh lớn nhất Việt Nam, truy cập minh.edu.vn và sử dụng chức năng tìm kiếm.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “Destination B2 Grammar and Vocabulary with Answer key”

Destination B1 Grammar and Vocabulary with Answer Key

Sách gồm 42 bài từ vựng và ngữ pháp, cung cấp kiến thức cần thiết để đạt trình độ B1, hoặc 4.5-5.0 IELTS, 500 TOEIC. Cuối sách có phụ lục chi tiết phần từ vựng cần tích luỹ. Sau khi đã luyện tập nên sử dụng phụ lục này kiểm tra mức độ ghi nhớ và ôn tập. Sách cũng gồm có các bài kiểm tra rất đều đặn sau 2 bài học và sau một giai đoạn học dài hơn.
Đây là sách hỗ trợ, để nâng cao khả năng Tiếng Anh cần luyện tập thêm đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc viết. Để được hướng dẫn phương pháp học hiệu quả, để lại câu hỏi trong mục comment bên dưới. Để tìm và tải sách học Tiếng Anh trong thư viện sách Tiếng Anh lớn nhất Việt Nam, truy cập minh.edu.vn và sử dụng chức năng tìm kiếm.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “Destination B1 Grammar and Vocabulary with Answer Key”

Cambridge Grammar for IELTS

Bộ sách Cambridge Grammar for IELTS được Cambridge xuất bản. Cambridge ESOL cũng là cơ quan “sản xuất”, sở hữu bài thi IELTS.
Mặc dù không có một loại ngữ pháp riêng nào cho IELTS, nhưng cuốn sách này vẫn rất có ý nghĩa do lựa chọn các nội dung luyện tập ngữ pháp liên quan tới bài thi, như mô tả biểu đồ, các thì ngữ pháp thí sinh thường mắc lỗi trong bài thi nói, v.v. Sách cũng kèm theo nhiều bài kiểm tra, từ bài giúp đánh giá trình độ ban đầu, phát hiện các điểm yếu ngữ pháp tới các bài kiểm tra sự tiến bộ theo mỗi chủ đề, giúp người học xác định nhanh chóng chủ điểm cần ưu tiên, ôn tập củng cố dễ dàng.
Nên sử dụng kết hợp các tài liệu là sách giáo khoa giúp luyện tập bài bản các dạng bài thi và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ khác. Hầu như tất cả đều có thể tìm thấy trên minh.edu.vn. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm sách. Để lại tin nhắn ở mục comments cuối mỗi bài viết nếu muốn nhận lời khuyên về học Tiếng Anh nói chung và chuẩn bị cho bài thi IELTS nói riêng.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “Cambridge Grammar for IELTS”

Practice Grammar (Basic)

Short explanations are easy to understand.
100s of practice activities build your confidence.
Regular progress tests show what you know – and what needs more practice.
Practice Grammar Basic covers the grammar you need to pass the PET exam The exit test prepares you for Practice Grammar – Intermediate.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “Practice Grammar (Basic)”

Access 3 Grammar (Polish Edition)

Access 1–3 Grammar Books are in full colour and contain theory and examples of all grammar structures. Practice exercises give students the chance to practise the grammar structures present, speaking and writing tasks reinforce students’ ability to use the grammar structures presented. Exploring Grammar sections and Revisions Units offer students the chance to review structures previously studied. The books can be used as a supplement to the Access series or any other course at the same level.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “Access 3 Grammar (Polish Edition)”

Access 2 Grammar (Polish Edition)

Access 1–3 Grammar Books are in full colour and contain theory and examples of all grammar structures. Practice exercises give students the chance to practise the grammar structures present, speaking and writing tasks reinforce students’ ability to use the grammar structures presented. Exploring Grammar sections and Revisions Units offer students the chance to review structures previously studied. The books can be used as a supplement to the Access series or any other course at the same level.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “Access 2 Grammar (Polish Edition)”

An Introduction to the Grammar of English: Revised Edition

The book introduces basic concepts of grammar in a format which inspires the reader to use linguistic arguments. The style of the book is engaging and examples from poetry, jokes, and puns illustrate grammatical concepts. The focus is on syntactic analysis and evidence. However, special topic sections contribute sociolinguistic and historical reasons behind prescriptive rules such as the bans on split infinitives, dangling participles, and preposition stranding. The book is written for undergraduate students and structured for a semester-long course.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “An Introduction to the Grammar of English: Revised Edition”