English for Information Technology 1 (with tests, glossaries, and teacher's notes)

Sách phù hợp cho người đã có thể sử dụng Tiếng Anh cơ bản, cung cấp tình huống luyện tập ngôn ngữ rất sát thực với người có công việc trong lĩnh vực IT, bao gồm từ vựng, ngữ pháp, nội dung nghe, đọc, v.v.
Nếu Tiếng Anh chưa đạt khả năng giao tiếp cơ bản A1-A2, chưa nên học sách này mà nên tìm học một khoá học giao tiếp cho người bắt đầu để được hướng dẫn tốt hơn.
Để nhận được lời khuyên từ chuyên gia, để lại tin nhắn cuối bài viết. Để tìm sách học Tiếng Anh, truy cập minh.edu.vn, sử dụng chức năng tìm kiếm sách trong thư viện sách Tiếng Anh chất lượng lớn nhất Việt Nam.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “English for Information Technology 1 (with tests, glossaries, and teacher's notes)”

English for Information Technology 2 with Audio CDs Students Book

Hướng dẫn
Sách phù hợp cho người đã có thể sử dụng Tiếng Anh cơ bản, cung cấp tình huống luyện tập ngôn ngữ rất sát thực với người có công việc trong lĩnh vực IT, bao gồm từ vựng, ngữ pháp, nội dung nghe, đọc, v.v.
Nếu Tiếng Anh chưa đạt khả năng giao tiếp cơ bản A1-A2, chưa nên học sách này mà nên tìm học một khoá học giao tiếp cho người bắt đầu để được hướng dẫn tốt hơn.
Để nhận được lời khuyên từ chuyên gia, để lại tin nhắn cuối bài viết. Để tìm sách học Tiếng Anh, truy cập minh.edu.vn, sử dụng chức năng tìm kiếm sách trong thư viện sách Tiếng Anh chất lượng lớn nhất Việt Nam.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “English for Information Technology 2 with Audio CDs Students Book”

Từ điển Oxford Advanced Learners' Dictionary 9th Edition for Android

Oxford Advanced Learners’ Dictionary 9th Edition là từ điển mới nhất của NXB Oxford. Bản phần mềm này dành cho điện thoại và máy tính bảng chạy Android. Chỉ cần download và cài đặt là dùng được. Các tính năng vô cùng hữu ích, nên tìm hiểu để sử dụng hiệu quả. Nếu không hiểu, hãy để lại comment trong mục comments bên dưới.
 
Để tìm sách học Tiếng Anh trong thư viện sách Tiếng Anh lớn nhất và chất lượng nhất Việt Nam, truy cập minh.edu.vn, sử dụng chức năng tìm kiếm.
 
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “Từ điển Oxford Advanced Learners' Dictionary 9th Edition for Android”

Barron Writing for the IELTS 2016 Edition

Cuốn sách từ Barron, tên tuổi lớn trong lĩnh vực xuất bản sách chuẩn bị cho các kỳ thi chuẩn hoá như SAT, GMAT, GRE, TOEFL, IELTS.
Sách hướng dẫn chi tiết các dạng bài của phần 1 và phần 2 bài thi viết IELTS, gồm cả bài thi học thuật Academic Module và bài thi tổng quát, General Module. Ngoài kỹ đặc điểm, kỹ thuật làm bài, sách còn cung cấp các nội dung bổ trợ hiệu quả theo các tiêu chí chấm điểm của bài thi như tính mạch lạc, từ vựng, ngữ pháp.
Tham khảo các tài liệu luyện thi IELTS và học Tiếng Anh tổng quát khác trên minh.edu.vn. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm sách, nếu cần lời khuyên về học Tiếng Anh hay luyện thi IELTS, hãy để lại tin nhắn trong mục comments.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “Barron Writing for the IELTS 2016 Edition”

New Challenges 4: Teacher's Handbook

New Challenges helps students become more effective learners and better citizens of the world through personal development. The information-driven approach in New Challenges encourages teenagers to think about the world around them and provides lively achievable tasks, building their confidence, creativity, participation and performance. With New Challenges teachers make lessons educational, successful and fun!
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “New Challenges 4: Teacher's Handbook”

New Challenges 1: Teacher's Handbook

New Challenges helps students become more effective learners and better citizens of the world through personal development. The information-driven approach in New Challenges Encourages teenagers to think about the world around them and provides lively achievable tasks, building their confidence, creativity, participation and performance. With New Challenges teachers make lessons educational, successful and fun!
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “New Challenges 1: Teacher's Handbook”

New Challenges Starter: Teacher's Handbook

New Challenges helps students become more effective learners and better citizens of the world through personal development. The information-driven approach in New Challenges Encourages teenagers to think about the world around them and provides lively achievable tasks, building their confidence, creativity, participation and performance. With New Challenges teachers make lessons educational, successful and fun!
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “New Challenges Starter: Teacher's Handbook”

English for Biomedical Science in Higher Education Studies: SB + TB

English for Biomedical Science is a skills-based course designed specifically for students of biomedical science who are about to enter English-medium tertiary level studies. It provides carefully graded practice and progressions in the key academic skills that all students need, such as listening to lectures and speaking in seminars. It also equips students with the specialist biomedical science language they need to participate successfully within a biomedical science faculty. Extensive listening exercises come from biomedical science lectures, and all reading texts are taken from the same field of study. There is also a focus throughout on the key biomedical science vocabulary that students will need.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “English for Biomedical Science in Higher Education Studies: SB + TB”