English for Information Technology 2 with Audio CDs Students Book

Hướng dẫn
Sách phù hợp cho người đã có thể sử dụng Tiếng Anh cơ bản, cung cấp tình huống luyện tập ngôn ngữ rất sát thực với người có công việc trong lĩnh vực IT, bao gồm từ vựng, ngữ pháp, nội dung nghe, đọc, v.v.
Nếu Tiếng Anh chưa đạt khả năng giao tiếp cơ bản A1-A2, chưa nên học sách này mà nên tìm học một khoá học giao tiếp cho người bắt đầu để được hướng dẫn tốt hơn.
Để nhận được lời khuyên từ chuyên gia, để lại tin nhắn cuối bài viết. Để tìm sách học Tiếng Anh, truy cập minh.edu.vn, sử dụng chức năng tìm kiếm sách trong thư viện sách Tiếng Anh chất lượng lớn nhất Việt Nam.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “English for Information Technology 2 with Audio CDs Students Book”

Từ điển Oxford Advanced Learners' Dictionary 9th Edition for Android

Oxford Advanced Learners’ Dictionary 9th Edition là từ điển mới nhất của NXB Oxford. Bản phần mềm này dành cho điện thoại và máy tính bảng chạy Android. Chỉ cần download và cài đặt là dùng được. Các tính năng vô cùng hữu ích, nên tìm hiểu để sử dụng hiệu quả. Nếu không hiểu, hãy để lại comment trong mục comments bên dưới.
 
Để tìm sách học Tiếng Anh trong thư viện sách Tiếng Anh lớn nhất và chất lượng nhất Việt Nam, truy cập minh.edu.vn, sử dụng chức năng tìm kiếm.
 
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “Từ điển Oxford Advanced Learners' Dictionary 9th Edition for Android”

English for Finance and Banking 2 Student's Book

Sách này dành cho người học Tiếng Anh phục vụ công việc về tài chính và ngân hàng, ở trình độ gần trung cấp. Nếu ở trình độ thấp hơn, nên tìm cuốn English for Finance and Banking 1, đã có trên minh.edu.vn. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm và download sách.
Nên chuẩn bị cho mình năng lực Tiếng Anh giao tiếp căn bản tổng quát trước khi luyện tập vào Tiếng Anh chuyên ngành. Tiếng Anh chuyên ngành hầu như chỉ khác biệt ở vốn từ vựng giao tiếp trong công việc ở lĩnh vực của ngành ấy. Các kỹ năng về ngữ pháp, ngữ âm, cách nghe, đọc, v.v. thì Tiếng Anh ngành nào cũng như nhau.
Để download sách học Tiếng Anh từ thư viện sách Tiếng Anh lớn nhất Việt Nam, truy cập minh.edu.vn. Để nhận được lời khuyên về học Tiếng Anh từ các chuyên gia, để lại tin nhắn ở cuối bài viết trên trang web.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “English for Finance and Banking 2 Student's Book”

English for Finance and Banking 1 Student's Book

Sách này dành cho người học Tiếng Anh phục vụ công việc về tài chính và ngân hàng, ở trình cơ bản. Nếu ở trình độ cao hơn, nên tìm cuốn English for Finance and Banking 2, đã có trên minh.edu.vn. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm và download sách.
Nên chuẩn bị cho mình năng lực Tiếng Anh giao tiếp căn bản tổng quát trước khi luyện tập vào Tiếng Anh chuyên ngành. Tiếng Anh chuyên ngành hầu như chỉ khác biệt ở vốn từ vựng giao tiếp trong công việc ở lĩnh vực của ngành ấy. Các kỹ năng về ngữ pháp, ngữ âm, cách nghe, đọc, v.v. thì Tiếng Anh ngành nào cũng như nhau.
Để download sách học Tiếng Anh từ thư viện sách Tiếng Anh lớn nhất Việt Nam, truy cập minh.edu.vn. Để nhận được lời khuyên về học Tiếng Anh từ các chuyên gia, để lại tin nhắn ở cuối bài viết trên trang web.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “English for Finance and Banking 1 Student's Book”

Berlitz English Level 9 Business 1 (SB + CD)

Berlitz English is the unique new program that provides language training for the real world by using real-life scenarios, in the classroom as well as in course materials. Whether you want to learn English for travel, to conduct business, to study abroad or simply for personal enrichment, you’ll find that Berlitz English gives you the language skills you need to handle almost any situation.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “Berlitz English Level 9 Business 1 (SB + CD)”

English for Business: Pre-Intermediate Business Grammar & Practice

Business Grammar & Practice: Pre-Intermediate Is for pre-intermediate to intermediate speakers of English who need to master the type of English used in professional situations. Whether you are studying to enter the workplace or already using English at work, accurate use of English grammar will make you a more effective communicator. If you feel you already know the core grammar for business English, the Intermediate book in this series will take you through more complex grammar. To ensure that the language you learn is relevant for the workplace, the book uses example sentences from the Collins corpus. This is a constantly updated database of English language from a range of print and spoken sources. You can therefore be sure that any example used is an authentic use of English in a business context. Business Grammar & Practice: Pre-Intermediate Can be used together with any business English course book to provide more detailed explanations and supplementary exercises in the grammar of business English. It is suitable for both classroom and self-study use.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “English for Business: Pre-Intermediate Business Grammar & Practice”

English for Business Life Elementary: Self-study Guide with CD

This Self-study guide can be used:
• as a stand alone self-study course
• in class to supplement English for Business Life coursework
• for homework
• as a key component of the ‘comprehensive’ study
track (the English for Business Life course has three study tracks: fast, standard and comprehensive)
• as practice material for learners who are following general English courses and need practice in everyday business English. Each unit begins with a recorded summary of useful phrases and includes:
• clear study notes
• realistic practice exercises.
At the back of the Guide are:
• an easy-to-follow language Reference Section
• a Glossary of key business-related terms
• clear answers and audio text to support the practice exercises.
The recorded material is available on a CD which is included with the book. The recordings include standard accents and examples of people from different
parts of the world speaking English. The common contracted forms used in real business communication
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “English for Business Life Elementary: Self-study Guide with CD”

English for Banking & Finance 1 TB

English for Banking & Finance combines a strong grammar syllabus with the specialist vocabulary students need to succeed in this area. It contains topics that reflect the latest developments in the field making it immediately relevant to students’ needs. The CD-ROM accompanying the book contains the course book audio and interactive glossaries.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “English for Banking & Finance 1 TB”