Chỉ sự giống nhau: like vs as

Like chỉ dùng trước danh từ: She has blonde hair like her mother.

As dùng trước mệnh đề hoặc trạng ngữ:

He likes football, as I do.

He repeats the idea, as in his previous speech.

Trong tình huống không trang trọng, nhất là Tiếng Mỹ, người ta dùng like trước mệnh đề, nhưng không nên dùng khi đi thi: It looks like we’re going to win the game.

Most vs almost

Hai từ này ở level rất phổ biến, khoảng 3.5, rất đáng học. Mình từng doạ học sinh ai còn nhầm hai từ này phạt đứng góc lớp vì số người nhầm quá nhiều dù đã được nhắc một vài lần.

Lỗi có thể kiểu như Almost people think…(Hầu hết mọi người cho rằng…)

Continue reading “Most vs almost”

Most vs most of

Nhân tiện cảm hứng về most và almost và đang rảnh, mình giải thích luôn thể cặp này, cũng level khoảng 3.5, và nhiều bạn mắc lỗi.

Most + danh từ chung chỉ cả lớp người hay vật, không xác định.

Most of + the + danh từ chỉ người hay vật mà người nghe/đọc xác định được. Như thế nào là danh từ xác định thì mời các bạn tìm đọc bài trước trong series nhé. Ví dụ:

Continue reading “Most vs most of”

The vs … không the

Từ hôm nay là một trong những từ đầu tiên chúng ta học khi học Tiếng Anh, là từ phổ biến nhất. Và vậy thì nó là từ dễ nhất? Không hẳn. Nó thực ra là từ gây nhiều đau đầu nhất cho giáo viên khi chữa bài.

Mình sẽ nói về cách phân biệt dùng the hay không dùng the theo cách khái quát nhất, có thể giúp các bạn trong hầu hết trường hợp, còn trường hợp đặc biệt như tên riêng, hay trong các cụm từ như go to the beach thì cần học thuộc riêng.

Continue reading “The vs … không the”