Không nói Car sales reduced considerably.

Reduce dùng thế này: A reduces B, nghĩa là A làm giảm B, không phải là A giảm đi. Trong câu trên vẫn có cách dùng được reduce là chuyển về danh từ reduction: Car sales saw a considerable reduction.

2 Replies to “Không nói Car sales reduced considerably.”

 1. Chào admin,

  Mình thấy trong từ điển oxford, ngoài cấu trúc A reduces B thì vẫn có thể dùng như một nội động từ trong câu chủ động như sau:

  “The number of search engines has reduced substantially over the last few years.”

  Similarly, we can write: “The car sales has reduced.”

  Cho nên mình vẫn chưa hiểu lắm về vấn đề này ạ, ad có thể giải thích rõ hơn không?

  Cảm ơn admin!

  1. Cám ơn bạn quan tâm blog của mình. Mình có check thấy ví dụ này trong từ điển Oxford, nhưng vẫn nghĩ nên cẩn thận trong những bài viết quan trọng như khi đi thi. Reduce dùng dạng intransitive bình thường với giảm cân và giảm về lượng nước khi bốc hơn. Nó đặc biệt đến mức những từ điển như Longman và Collins dành riêng cho nó một mục.

   Cuốn Common mistakes at IELTS advanced, bài về Verbs, cũng lưu ý dùng nó khi muốn nói ai hay tổ chức gì làm cho cái gì giảm đi.

   Take care.

Leave a Reply

Your email address will not be published.