Rich vs wealthy vs affluent vs …

Luxury Daily
Rich

1. Rich tả người hoặc nơi nào đó giàu có: a rich man, rich nations.

2. Wealthy cũng là giàu có, tả người hay một nơi nào đó, nhưng thường dùng khi tài sản đã có từ lâu, nhất là tích luỹ qua nhiều thế hệ. Cuốn sách The Wealth of Nations của Adam Smith được dịch ra Tiếng Việt là Của cải của các Dân tộc. Người trúng sổ số trở nên giàu thì rich chứ thường không dùng wealthy.

3. Prosperous là giàu theo kiểu làm ăn, kinh doanh mà có, khá formal, tả một nhóm người, nơi nào đó, không dùng cho cá nhân. Nghĩa như từ thịnh vượng trong Tiếng Việt.

4. Affluent cũng tả một nhóm người, một nơi, không dùng cho cá nhân. Từ này làm nổi nên hình ảnh về nơi sống sang trọng, đồ dùng đắt tiền, con cái học trường tư phí cao… Một người wealthy có thể chọn lối sống đơn giản, nhìn vào không thấy affluent.

Leave a Reply

Your email address will not be published.