Work experience vs working experience

Warren Buffett: Active investing leads to 'worse than average results'
Warren Buffet

1. Work experience là kinh nghiệm làm việc.

Please list your educational qualifications and work experience.

2. Working có một nghĩa là có ích, ví dụ trong cụm working knowledge, là kiến thức có thể áp dụng được. Working experience có nghĩa kinh nghiệm có ích, ứng dụng được. Nhưng đây không phải là một cụm phổ biến nên nếu dùng thì hoàn cảnh phải rõ để người đọc hiểu đúng ý.

Leave a Reply

Your email address will not be published.