Salary vs wages vs pay vs …

New app WageSpot exposes salary data across the country
Salary

1. Salary thường trả theo tháng, cho công việc đòi hỏi chuyên môn, bằng cấp như bác sỹ, giáo viên, nhà nghiên cứu.

2. Wages thường trả theo tuần, cũng có thể theo ngày, dùng cho công việc lao động phổ thông như công nhân nhà máy.

3. Pay là từ chỉ chung cho khoản tiền được nhận khi làm công việc gì đó, vá săm, dạy học, bơm dầu cho tầu Apollo.

4. Earnings chỉ các khoản thu nhập từ các công việc bạn làm, thường là nó thay đổi tuỳ tháng, tuỳ năm.

5. Income chỉ tổng thu nhập từ các nguồn, công việc, đầu tư, quà biếu, v.v. Nó thường đều đặn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.