Work on Your Handwriting: a Workbook for Adult Learners of English

Không dành riêng cho bài thi IELTS nhưng cuốn sách này của Collins bổ trợ rất tốt cho bài thi IELTS Writing, General và Academic. Sách dạy như cuốn tập viết của học sinh tiểu học ở Việt Nam, từng chữ cái tới dấu câu. Nó phù hợp cho người học quá quen với dùng máy tính soạn thảo văn bản từ nhỏ, ít luyện viết tay nên gặp khó khăn khi phải dùng tới bút để viết các văn bản bằng tay.

Link Download: Click vào đây.

Password: minh.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.