The Vocabulary Files C2: SB+key

The Vocabulary Files C2: SB+key|Trung tâm ngoại ngữ MES

Bộ sách bổ trợ vốn từ vựng ở trình độ C2, tức là 8.0 IELTS trở lên tới gần 9.0, giúp người học chuẩn bị nền tảng cho luyện tập các kỹ năng của bài thi IELTS hướng tới mục tiêu điểm số 8.5-9.0. Bộ C1, từ vựng cho 7.0-8.0 đã có trên minh.edu.vn.

Link Download: Click vào đây.

Password: minh.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.