The Vocabulary Files C1: English Usage Advanced (SB+key)

Download] The Vocabulary Files C1 English Usage Advanced (SB+key) - Halo  English Center

Bộ sách bổ trợ vốn từ vựng ở trình độ C1, tức là 7.0 IELTS trở lên tới gần 8.0, giúp người học chuẩn bị nền tảng cho luyện tập các kỹ năng của bài thi IELTS.

Link Download: Click vào đây.

Password: minh.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.