Practical IELTS Speaking

Practical IELTS Speaking | Tiki

Cuốn sách cũng New Oriental, tập đoàn giáo dục lớn nhất Trung Quốc, đây là phiên bản được hướng dẫn bằng tiếng Trung, nhưng cũng kèm giải thích Tiếng Anh, các câu hỏi và trả lời mẫu có giá trị tham khảo tốt.

Link Download: Click vào đây.

Password: minh.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.