Model Essays For IELTS Writing

Model Essays For IELTS Writing | Tiki

Một cuốn sách được viết khá nghiêm túc, gồm 113 đề kèm bài essay mẫu cho task 2 IELTS. Sách được xuất bản bởi New Oriental, tập đoàn giáo dục lớn nhất Trung Quốc.

Link Download: Click vào đây.

Password: minh.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.