IELTS – The Complete Guide to Academic Reading

Cuốn sách này dành cho kỹ năng đọc, từ một giám khảo IELTS của Cambridge, từng làm việc cho Hội đồng Anh ở nhiều nơi trên thế giới, có hàng chục năm giảng dạy về Tiếng Anh và ngôn ngữ học ở bậc đại học ở Anh. 

Link Download: Click vào đây.

Password: minh.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.