IELTS Simulation Tests

IELTS Simulation Test Full PDF + Audio - Sách luyện đề IELTS hay nên có -  ielts-fighter.com

Một cuốn sách từ New Oriental, tập đoàn giáo dục lớn nhất Trung Quốc. Sách có thể sử dụng để luyện tập ngay trước kì thi, gồm một bộ khổng lồ 12 đề thi mô phỏng bài thi IELTS kèm đáp án và giải thích.

Link Download: Click vào đây.

Password: minh.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.