IELTS Advantage: Speaking & Listening Skills

IELTS Advantage Speaking – Listening Skills (PDF + AUDIO)

Sách nằm trong bộ IELTS Advantage rất có uy tín, cuốn Writing và Reading của bộ này đã được giới thiệu gần đây trên minh.edu.vn. Cuốn sách này dành cho kỹ năng nghe và nói.

Link Download: Click vào đây.

Password: minh.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.