IELTS Advantage: Reading Skills

IELTS Advantage Reading Skills – Công ty TNHH Nhân Trí Việt

Sách nằm trong bộ IELTS Advantage rất có uy tín, cuốn Writing của bộ này đã được giới thiệu gần đây trên minh.edu.vn. Cuốn sách này dành cho kỹ năng đọc.

Link Download: Click vào đây.

Password: minh.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.