Cambridge Official Guide to IELTS

The Official Cambridge Guide to IELTS Cambridge - 9781107620698

Đây là bộ sách chính thức đầy đủ nhất từ Cambridge, hướng dẫn chi tiết cách làm cho cả 4 kỹ năng của bài IELTS, kèm theo bài tập cung cấp nền tảng ngôn ngữ cần thiết và tới 8 đề thi đầy đủ kèm đáp án và giải thích. Tác giả đều là những đối tác lâu năm của NXB Cambridge, dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm tra đánh giá năng lực Tiếng Anh, tham gia viết đề thi IELTS và các bài thi Tiếng Anh khác. 

Link Download: Click vào đây.

Password: minh.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.