Cambridge Complete IELTS 5.5-6.5 Workbook

Sách Complete IELTS bands 5-6.5 - Workbook (sách gốc) | Shopee Việt Nam

Bộ sách được xây dựng công phu của Cambridge, dành cho người học muốn đạt điểm thi IELTS 6.5. Đây là sách bài tập, để đọc hướng dẫn làm bài và xây dựng nền tảng từ vựng ngữ pháp, download sách học Students Book trên minh.edu.vn. Sử dụng chức năng tìm kiếm.

Link Download: Click vào đây.

Password: minh.edu.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.