Bridge to IELTS Pre-Intermediate-Intermediate Band 3.5 to 4.5: WorkBook

Sách] Bridge to IELTS Pre-intermediate-Intermediate Band 3.5 to 4.5 Workbook  – Sách gáy xoắn - SÁCH TIẾNG ANH HÀ NỘI

Như tên sách rất rõ ràng, dành cho người học ở trình độ 3.5-4.5 IELTS muốn nâng cao điểm số trong kỳ thi IELTS. Bộ sách từ CENGAGE và NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING, 2 tổ chức tên tuổi đã tham gia lâu năm vào lĩnh vực xuất bản sách giáo dục nói chung và học Tiếng Anh nói riêng. Đây là sách bài tập, nên sử dụng bổ trợ cho bộ Bridge to IELTS Pre-Intermediate-Intermediate Band 3.5 to 4.5: Student’s Book. Sử dụng chức năng tìm kiếm.

Link Download: Click vào đây.

Password: minh.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.