Barrons Essential Words For IELTS

Barrons nổi tiếng với các sách từ vựng cho các kỳ thi, từ TOEIC tới IELTS, TOEFL IBT, SAT, GMAT, GRE. Bộ sách này dành cho bài thi IELTS. 

Sách không chỉ trình bày từ vựng mà còn khéo léo đưa vào các bài luyện tập theo hình thức bài thi giúp người học vừa tích luỹ từ vừa làm quen và rèn luyện kỹ năng làm bài.

Link Download: Click vào đây.

Password: minh.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.