Barron IELTS Strategies and Tips

Sách] Barron's IELTS Strategies and Tips – Sách gáy xoắn - SÁCH TIẾNG ANH  HÀ NỘI

Bộ sách của Barron, nhà xuất bản lớn đến từ Mỹ. Cuốn sách này tập trung hướng dẫn người học về chiến lược làm bài. Để có thêm bài tập luyện tập, tìm và download các bộ sách khác của Barrons dành riêng cho luyện tập.

Link Download: Click vào đây.

Password: minh.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.