Tự làm khó mình trong bài Speaking

Thi speaking phần 3 khi phát triển ý không nên nói trước là có 2-3 reasons, problems, advantages… vì sẽ tự làm khó mình.

Nếu ý tưởng chưa rõ ngay từ đầu mà nói There are some advantages thì sau đó phải nói được ít nhất hai ý. Nói xong một ý mà chưa kịp nghĩ cái thứ hai thì hoảng loạn. Ngay cả khi có hai ý nảy ra ngay thì vẫn có thể do áp lực mà quên cái thứ hai là gì. Tốt nhất là bạn nghĩ được ý nào nói cái ấy, nói xong giám khảo vẫn chờ mà nghĩ đc tiếp thì … And another benefit is… Xong tiếp mà vẫn còn mà người ta vẫn chờ thì lại tiếp… Also, …

Đừng lo rằng như vậy là bài nói không được tổ chức tốt. Thực tế trong giao tình huống giao tiếp không có sự chuẩn bị trước thì tổ chức câu trả lời như vậy hoàn toàn bình thường.

Lý do tiếp theo để không “lập dàn ý” là nhiều bạn level 5-6.5 thường nghe, đọc nhiều hơn nói, rèn ngữ âm ít dẫn tới phong cách nói chuyện với phong cách đọc không mấy khác nhau. Nếu lên outline từ đầu cho câu trả lời theo kiểu I don’t agree with this opinion for three reasons thì ấn tượng của người nghe không khác gì bạn học thuộc một bài essay ở nhà rồi mang ra đọc. Rất tai hại.

Một lý do nữa là bài thi nói ở phần 3 là một cuộc nói chuyện, bạn bày ra một dàn ý như một bài thuyết trình sẽ chặn cơ hội tham gia vào của giám khảo, người ta có thể ngắt lời ngay sau khi bạn xong ý thứ nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published.