Oxford Grammar One: Student’s Book with Audio CD

Sách dành cho level thứ 2 trong series. Dùng chức năng tìm kiếm để tìm các level khác.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.

CHÚ Ý
Rất ít xảy ra, nhưng nếu link ở cuối bài không thể download, chỉ mất 10 giây, vui lòng để lại tin nhắn ở mục Comment bên dưới, chúng tôi sẽ khắc phục ngay. Cám ơn bạn.
NB
It rarely happens, but in case the link doesn’t work, it shouldn’t take you more than 10 seconds to leave us a quick comment in the box below. We’ll fix it immediately. Thank you.
Link Download: Click vào đây
Password giải nén: minh.edu.vn