Oxford Words Skills Idioms and Phrasal Verbs Advanced

Để giao tiếp tốt và tự nhiên, bạn rất cần biết cách sử dụng một lượng tương đối các thành ngữ (idioms, phrasal verbs, và collocations). Để đạt điểm kỹ năng nói cao trong các bài thi chuẩn hoá như IELTS, biết sử dụng thành ngữ là một yêu cầu bắt buộc của phần từ vựng.
Cuốn sách này cung cấp khoảng trên 1000 thành ngữ ở trình độ C1-C2, thường dùng, giải thích rõ ràng, dễ hiểu, bài tập luyện tập hiệu quả.
Để học thành ngữ ở trình độ thấp hơn, tìm Oxford Words Skills Idioms and Phrasal Verbs trình độ Intermediate trên minh.edu.vn.
Đây là sách hỗ trợ, để nâng cao khả năng Tiếng Anh cần luyện tập thêm đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc viết.
Để được hướng dẫn phương pháp học hiệu quả, để lại câu hỏi trong mục comment bên dưới. Để tìm và tải sách học Tiếng Anh trong thư viện sách Tiếng Anh lớn nhất Việt Nam, truy cập minh.edu.vn và sử dụng chức năng tìm kiếm.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “Oxford Words Skills Idioms and Phrasal Verbs Advanced”

Oxford Words Skills Idioms and Phrasal Verbs Intermediate

Để giao tiếp tốt và tự nhiên, bạn rất cần biết cách sử dụng một lượng tương đối các thành ngữ (idioms, phrasal verbs, và collocations). Để đạt điểm kỹ năng nói cao trong các bài thi chuẩn hoá như IELTS, biết sử dụng thành ngữ là một yêu cầu bắt buộc của phần từ vựng.
Cuốn sách này cung cấp khoảng trên 1000 thành ngữ ở trình độ B2, thường dùng, giải thích rõ ràng, dễ hiểu, bài tập luyện tập hiệu quả.
Để học thành ngữ ở trình độ cao hơn, tìm Oxford Words Skills Idioms and Phrasal Verbs trình độ Advanced trên minh.edu.vn.
Đây là sách hỗ trợ, để nâng cao khả năng Tiếng Anh cần luyện tập thêm đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc viết.
Để được hướng dẫn phương pháp học hiệu quả, để lại câu hỏi trong mục comment bên dưới. Để tìm và tải sách học Tiếng Anh trong thư viện sách Tiếng Anh lớn nhất Việt Nam, truy cập minh.edu.vn và sử dụng chức năng tìm kiếm.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “Oxford Words Skills Idioms and Phrasal Verbs Intermediate”

English for Finance and Banking 2 Student's Book

Sách này dành cho người học Tiếng Anh phục vụ công việc về tài chính và ngân hàng, ở trình độ gần trung cấp. Nếu ở trình độ thấp hơn, nên tìm cuốn English for Finance and Banking 1, đã có trên minh.edu.vn. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm và download sách.
Nên chuẩn bị cho mình năng lực Tiếng Anh giao tiếp căn bản tổng quát trước khi luyện tập vào Tiếng Anh chuyên ngành. Tiếng Anh chuyên ngành hầu như chỉ khác biệt ở vốn từ vựng giao tiếp trong công việc ở lĩnh vực của ngành ấy. Các kỹ năng về ngữ pháp, ngữ âm, cách nghe, đọc, v.v. thì Tiếng Anh ngành nào cũng như nhau.
Để download sách học Tiếng Anh từ thư viện sách Tiếng Anh lớn nhất Việt Nam, truy cập minh.edu.vn. Để nhận được lời khuyên về học Tiếng Anh từ các chuyên gia, để lại tin nhắn ở cuối bài viết trên trang web.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “English for Finance and Banking 2 Student's Book”

English for Finance and Banking 1 Student's Book

Sách này dành cho người học Tiếng Anh phục vụ công việc về tài chính và ngân hàng, ở trình cơ bản. Nếu ở trình độ cao hơn, nên tìm cuốn English for Finance and Banking 2, đã có trên minh.edu.vn. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm và download sách.
Nên chuẩn bị cho mình năng lực Tiếng Anh giao tiếp căn bản tổng quát trước khi luyện tập vào Tiếng Anh chuyên ngành. Tiếng Anh chuyên ngành hầu như chỉ khác biệt ở vốn từ vựng giao tiếp trong công việc ở lĩnh vực của ngành ấy. Các kỹ năng về ngữ pháp, ngữ âm, cách nghe, đọc, v.v. thì Tiếng Anh ngành nào cũng như nhau.
Để download sách học Tiếng Anh từ thư viện sách Tiếng Anh lớn nhất Việt Nam, truy cập minh.edu.vn. Để nhận được lời khuyên về học Tiếng Anh từ các chuyên gia, để lại tin nhắn ở cuối bài viết trên trang web.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “English for Finance and Banking 1 Student's Book”