Kaplan IELTS Premier with 8 Practice tests

Kaplan là một nhà xuất bản rất có kinh nghiệm với các bài thi chuẩn hoá. IELTS Premier with 8 practice tests là một bộ sách khá tỉ mỉ về bài thi IELTS, hướng dẫn đầy đủ các dạng bài, kỹ thuật làm bài, cùng một bộ đề luyện thi lớn.
Ngoại trừ một số nhầm lẫn về format bài thi đọc, như việc nhận định nhầm các câu hỏi Multiple Choice thường có 3 lựa chọn (thực ra là 4), thì các lời khuyên về kỹ năng làm bài, chất lượng các bài đọc, nghe, các câu hỏi được thiết kế tốt. Các mẫu câu trả lời cho bài thi nói và viết có chất lượng tốt.
Nhìn chung sách có thể hỗ trợ tốt cho các bạn đang luyện tập chuẩn bị cho bài thi IELTS, cả bài thi học thuật (Academic Module) và bài thi tổng quát (General Module).
Nên sử dụng kết hợp các tài liệu là sách giáo khoa giúp luyện tập bài bản các dạng bài thi và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ khác. Để kiểm tra năng lực của mình chính xác hơn, nên sử dụng bộ đề thi chính thức từ Cambridge, bộ Cambridge Practice Test for IELTS. Hầu như tất cả sách IELTS đều có thể tìm thấy trên minh.edu.vn. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm sách. Để lại tin nhắn ở mục comments cuối mỗi bài viết nếu muốn nhận lời khuyên về học Tiếng Anh nói chung và chuẩn bị cho bài thi IELTS nói riêng.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “Kaplan IELTS Premier with 8 Practice tests”

Cambridge Grammar for IELTS

Bộ sách Cambridge Grammar for IELTS được Cambridge xuất bản. Cambridge ESOL cũng là cơ quan “sản xuất”, sở hữu bài thi IELTS.
Mặc dù không có một loại ngữ pháp riêng nào cho IELTS, nhưng cuốn sách này vẫn rất có ý nghĩa do lựa chọn các nội dung luyện tập ngữ pháp liên quan tới bài thi, như mô tả biểu đồ, các thì ngữ pháp thí sinh thường mắc lỗi trong bài thi nói, v.v. Sách cũng kèm theo nhiều bài kiểm tra, từ bài giúp đánh giá trình độ ban đầu, phát hiện các điểm yếu ngữ pháp tới các bài kiểm tra sự tiến bộ theo mỗi chủ đề, giúp người học xác định nhanh chóng chủ điểm cần ưu tiên, ôn tập củng cố dễ dàng.
Nên sử dụng kết hợp các tài liệu là sách giáo khoa giúp luyện tập bài bản các dạng bài thi và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ khác. Hầu như tất cả đều có thể tìm thấy trên minh.edu.vn. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm sách. Để lại tin nhắn ở mục comments cuối mỗi bài viết nếu muốn nhận lời khuyên về học Tiếng Anh nói chung và chuẩn bị cho bài thi IELTS nói riêng.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “Cambridge Grammar for IELTS”

Barron Writing for the IELTS 2016 Edition

Cuốn sách từ Barron, tên tuổi lớn trong lĩnh vực xuất bản sách chuẩn bị cho các kỳ thi chuẩn hoá như SAT, GMAT, GRE, TOEFL, IELTS.
Sách hướng dẫn chi tiết các dạng bài của phần 1 và phần 2 bài thi viết IELTS, gồm cả bài thi học thuật Academic Module và bài thi tổng quát, General Module. Ngoài kỹ đặc điểm, kỹ thuật làm bài, sách còn cung cấp các nội dung bổ trợ hiệu quả theo các tiêu chí chấm điểm của bài thi như tính mạch lạc, từ vựng, ngữ pháp.
Tham khảo các tài liệu luyện thi IELTS và học Tiếng Anh tổng quát khác trên minh.edu.vn. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm sách, nếu cần lời khuyên về học Tiếng Anh hay luyện thi IELTS, hãy để lại tin nhắn trong mục comments.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “Barron Writing for the IELTS 2016 Edition”

New Challenges 4: Teacher's Handbook

New Challenges helps students become more effective learners and better citizens of the world through personal development. The information-driven approach in New Challenges encourages teenagers to think about the world around them and provides lively achievable tasks, building their confidence, creativity, participation and performance. With New Challenges teachers make lessons educational, successful and fun!
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “New Challenges 4: Teacher's Handbook”

New Challenges 1: Teacher's Handbook

New Challenges helps students become more effective learners and better citizens of the world through personal development. The information-driven approach in New Challenges Encourages teenagers to think about the world around them and provides lively achievable tasks, building their confidence, creativity, participation and performance. With New Challenges teachers make lessons educational, successful and fun!
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “New Challenges 1: Teacher's Handbook”

New Challenges Starter: Teacher's Handbook

New Challenges helps students become more effective learners and better citizens of the world through personal development. The information-driven approach in New Challenges Encourages teenagers to think about the world around them and provides lively achievable tasks, building their confidence, creativity, participation and performance. With New Challenges teachers make lessons educational, successful and fun!
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “New Challenges Starter: Teacher's Handbook”

English for Biomedical Science in Higher Education Studies: SB + TB

English for Biomedical Science is a skills-based course designed specifically for students of biomedical science who are about to enter English-medium tertiary level studies. It provides carefully graded practice and progressions in the key academic skills that all students need, such as listening to lectures and speaking in seminars. It also equips students with the specialist biomedical science language they need to participate successfully within a biomedical science faculty. Extensive listening exercises come from biomedical science lectures, and all reading texts are taken from the same field of study. There is also a focus throughout on the key biomedical science vocabulary that students will need.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “English for Biomedical Science in Higher Education Studies: SB + TB”

Insight Pre-Intermediate: Teacher's Book

The Teacher’s Book includes in-depth teaching notes with additional cultural and language information for full classroom support, as well as extra activities that allow flexibility in your lessons. The Teacher’s Book also includes the answer keys and audio scripts for the material found in the Student’s Book.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “Insight Pre-Intermediate: Teacher's Book”

Insight Elementary: Teacher's Book

The Teacher’s Book includes in-depth teaching notes with additional cultural and language information for full classroom support, as well as extra activities that allow flexibility in your lessons. The Teacher’s Book also includes the answer keys and audio scripts for the material found in the Student’s Book.
The accompanying Teacher’s Resource Disk provides a wealth of additional resources to support your lesson content. This includes additional communication worksheets to practice key language from the Student’s Book, documentary video clips with worksheets and lesson guides, a functional language bank of key communicative phrases and a writing bank of key writing formats used in the course. The Disk also includes suggestions for classroom activities such as teaching creative writing, involving technology-expert students and using video.
Click “READ MORE” to see the download link at the end.
Click vào “READ MORE” để đọc tiếp và theo link download ở cuối bài.
Continue reading “Insight Elementary: Teacher's Book”