Ngữ pháp Thông dụng: Từ tượng thanh


Mỗi ngôn ngữ trên khắp thế giới đều có những từ ngữ được dùng để biểu đạt hay bắt chước âm thanh. Tiếng Anh có hàng chục từ như thế. Chúng ta gọi chúng là Onomatopoeia – từ tượng thanh.
Những từ tượng thanh có thể được sử dụng bằng nhiều cách, thậm chí có thể làm động từ nữa.

Ngữ pháp Thông dụng: I vs Me


Khi nào dùng I và khi nào dùng Me? Đây là một chủ đề rất quan trọng. Thậm chí cả những người nói tiếng Anh bản xứ cũng bị nhầm lẫn. Còn bạn thì sao? Bạn đã biết rõ cách sử dụng hai đại từ này chưa?
Khi bạn nói về chính mình trong chủ ngữ của một câu, bạn sử dụng đại từ chủ ngữ “I.”
Ví dụ: Tôi đã tới Tòa Bạch Ốc (Nhà Trắng) – I went to the White House.
Và nếu có hai người cùng ở trong chủ ngữ, cần phải đặt người kia trước mình để lịch sự.
Ví dụ: Anh trai tôi và tôi đã tới Tòa Bạch Ốc – My brother and I went to the White House.
Mọi người thường nhầm lẫn khi dùng tới đại từ tân ngữ. Nếu bạn đang nói về chính mình ở trong vị trí tân ngữ trong một câu, bạn phải dùng “Me.”
Ví dụ: Ngài Tổng thống vẫy tay với tôi – “The president waved at me.”
Nhưng khi có hai người ở vị trí tân ngữ thì có một số người lại nói , “The president waved at my brother and I.” Như vậy thì không đúng.
Vậy câu nói đúng sẽ phải là “The president waved at my brother and me”?
Đúng rồi. Thậm chí đối với một số người bản xứ thì nghe cứ sai sai sao đó. Nhưng “me” mới là cách dùng đúng bởi vì nó là đại từ tân ngữ. Nếu không chắc chắn thì bạn lấy đại từ tân ngữ kia ra và nghe xem có đúng không.